Ştiri   Irlanda - Buletin Economic

Actualitatea economică din Irlanda, în luna octombrie 2017

Măsuri de impunere fiscală prevăzute în bugetul Irlandei pe anul 2018

- Impozitul pe venitul total al persoanelor fizice (USC - Universal Social Charge)

Conform prevederilor bugetului pe anul 2018, începând cu 1 ianuarie 2018, pragul de impozitare pe venitul total al persoanelor fizice (care include veniturile obținute din salariu, dividende, chirii, alte activități independente etc) a fost menținut la 13.000 Euro/an, iar ratele de impozitare pentru veniturile care depășesc acest prag au fost reduse astfel:

·         depășire cu până la 12.012 Euro/an, rată 0,5% neschimbată.

·         depășire între 12.012 Euro/an - 19.372 Euro/an, rată redusă de la 2,5% la 2%.

·         depășire între 19.372 Euro/an – 70.044 Euro/an, rată redusă de la 5% la 4,75%.

·         depășire peste 70.044 Euro/an – rată 8% .

·         venit liber profesionist peste 100.000 Euro/an, se menține la 8%, cu introducerea unei rate suplimentare de 3% .

Ø  Rata impozitului marginal la veniturile de până la 70.044 Euro a scăzut de la 49% la 48,75%, dar cea pentru liber profesioniștii cu peste 100.000 Euro/an a rămas neschimbată (55%).

Ø  A fost micșorată de la 2,5% la 2% rata impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru deţinătorii de carduri medicale complete şi persoanele cu vârsta de 70 de ani şi peste, având un venit total de până la 60.000 Euro/an;

Ø  Mult discutata potențială fuziune dintre USC și PRSI (contribuția pentru asigurări sociale – Pay Related Social Insurance) va fi în continuare în atenția guvernului irlandez, care a anunțat înființarea, în 2018, a unui grup de lucru care să planifice și să analizeze acest proces pe termen mediu, având ca obiective cheie nerestrângerea bazei fiscale actuale și asigurarea competitivității și rezistenței în viitor a sistemului fiscal personal.

-  Taxa pe venit

Ø  S-a introdus o creștere de 750 Euro a pragului pentru rata standard a impozitului pe venit pentru toți salariații, pentru persoanele singure de la 33.800 Euro la 34.550 Euro, iar pentru cuplurile casatorite de la 42.800 Euro la 43.550 Euro.

Ø  A fost ridicat de la 1.100 Euro/an la 1.200 Euro/an, pragul de impozitare pentru părinţii cu salarii mici (sub 7.200 Euro/an) care şi-au întrerupt activitatea şi stau acasă pentru îngrijirea copiilor;

Ø  A fost ridicat pragul, de la 950 Euro/an la 1150 Euro/an, pentru scutirea impozitului pe venit pentru liber profesionişti şi deţinătorii de mici afaceri.

- Accize

·         Taxa pe produsele din tutun

Acciza pe un pachet de 20 țigarete este majorată cu 50 de cenți (inclusiv TVA) cu o creștere proporțională pentru celelalte produse din tutun și o creștere suplimentară de 25 de cenți pentru tutunul folosit pentru țigaretele rulate de mână.

Taxa a intrat în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2017.

·         Taxa pe zahăr

Începând cu 1 aprilie 2018, va fi introdusă o taxă de 20 cenți/litru pentru băuturile îndulcite cu zahăr, al căror conținut de zahăr este cuprins între 5 grame și 8 grame la 100 ml. O a doua rată, de 30 cenți/litru, se va aplica pentru băuturile cu un conținut de zahăr de peste 8 grame.

·         Beneficii în natură pentru Vehiculele Electrice

Se introduce o rată de beneficii în natură (BIK) de 0% pentru vehiculele electrice pentru o perioadă de 1 an. Aceasta este destinată să permită revizuirea beneficiilor în natură pentru vehicule, care va sta la baza deciziilor pentru următorul buget. În plus, energia electrică utilizată la locul de muncă pentru încărcarea vehiculelor va fi, de asemenea, scutită de rata de beneficii în natură.

- Alte impozite pe venit

 • Reduceri ale dobânzii ipotecare

S-a extins prelungirea reducerii dobânzii ipotecare pentru beneficiarii rămași – proprietarii deținători de ipoteci eligibile între 2004 și 2012. 75% din reducerea existentă în 2017 va continua și în 2018, 50% în 2019 și 25% în 2020. Reducerea va înceta în întregime din 2021.

 • Programul de implicare a angajaților cheie (KEEP)

S-a introdus un stimulent de remunerare al angajaților, bazat pe acțiuni, pentru a atrage angajații cheie, în vederea facilitării utilizării remunerației pe bază de acțiuni de către întreprinderile mici și mijlocii necotate. Câștigurile generate angajaților din exercitarea opțiunilor pe acțiuni KEEP vor fi supuse impozitului pe profit la cedarea acțiunilor, în locul taxelor curente aplicate impozitului pe venit, USC și PRSI, în exercițiu. Acest stimulent va fi disponibil pentru opțiunile de acțiuni eligibile acordate între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2023.

 • Cheltuieli de pre-închiriere – pentru Proprietățile Rezidențiale de Închiriat

Pentru a încuraja deținătorii de proprietăți rezidențiale vacante să scoată aceste proprietăți pe piața de închirieri, se introduce o nouă deducere de natură fiscală pentru cheltuielile de pre-închiriere pentru proprietățile vacante de cel puțin 12 luni sau mai mult. Va fi aplicat un plafon pentru cheltuielile admisibile, de 5.000 Euro pe proprietate, iar scutirea va fi supusă clawback-ului în cazul în care proprietatea va fi retrasă de pe piața de închirieri în termen de 4 ani. Scutirea va fi disponibilă pentru cheltuielile aprobate, efectuate până la sfârșitul anului 2021.

- TVA

·         Creșterea ratei TVA pe saloanele de bronzat artificial de la 13,5% la 23%

În conformitate cu Strategia națională privind cancerul, rata TVA pentru saloanele de bronzat artificial se mărește de la 13,5% la cea standard de 23%, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru a descuraja utilizarea acestora, existând dovezi clare legate de producerea cancerului de piele.

 • Schema de compensare a TVA pentru organizațiile de caritate

S-a introdus o schemă de compensare a TVA pentru organizațiile de caritate pentru TVA-ul pe care îl plătesc pentru aprovizionarea cu diverse materiale și bunuri. Programul va fi introdus în 2019 cu aplicare pentru cheltuielile cu TVA efectuate în 2018. Organizațiile de caritate vor avea dreptul la o rambursare a unei părți din costurile cu TVA pe baza nivelului finanțării ne-publice pe care o primesc. Un fond de 5 milioane de euro va fi disponibil pentru această schemă în 2019.

 • Rata de 9% a TVA pentru sectorul turismului și ospitalității

A fost menținută rata de 9% a TVA pentru sectorul turismului și ospitalității, introdusă în 2011. Se consideră că ea va impulsiona în continuare creșterea acestui sector.

- Impozitul pe câștigurile de capital (CGT)

 • Modificări ale secțiunii 604A din Legea consolidării impozitelor din 1997 (scutire pentru anumite cesiuni de terenuri sau clădiri - legea scutirii pe 7 ani a CGT)

 Se aduce un amendament la secțiunea 604 din Legea consolidării impozitelor din 1997, cunoscută și sub numele de legea scutirii pe 7 ani a CGT, care va permite proprietarilor de active eligibile să vândă aceste active între anul patru și șapte al achiziției și să beneficieze în continuare de o scutire totală de la CGT pentru orice câștiguri obținute.

- Impozitul pe achizițiile de capital (CAT)

 • Asimilarea fermelor solare cu cele agricole în scopul scutirii de impozitul pe achiziții de capital (CAT) și de impozitul pe câștigurile de capital (CGT)

În scopul scutirii de impozitele CAT și CGT, terenurile agricole amplasate sub o infrastructură de utilizare a energiei solare vor fi clasificate drept teren agricol (anterior nu erau), cu condiția ca suprafața infrastructurii solare să ocupe până la 50% din suprafața totală a fermei.

- Conformitate

 • Proiectul de conformitate Angajator – Angajat

Pentru pregătirea modernizării statutului Angajatului s-a considerat necesară elaborarea unui proiect care să fie în concordanță cu obligațiile Angajatorului. Resursele vor include consolidarea capacității IT&C pentru match-making-ul datelor și analiza și dezvoltarea capacităților.

 • Proiect de comformitate eCommerce / Afaceri Online

Proiectul se va baza pe cunoștințele deja acumulate în cadrul proiectului Imperativul Național de Conformitate în 2017, proiect care a abordat riscurile identificate de comerțul electronic și afacerile online.

 • Evaziunea fiscală și capacitatea eroziunii bazei

Urmărește construirea unei capacități tehnice de nivel înalt care să abordeze cazurile complexe de evaziune fiscală și de stabilire a prețurilor de transfer și de a sprijini rolul Autorității Competente, inclusiv MAP-urile. Este necesară pentru a proteja baza de impozitare și pentru a contribui la un randament suplimentar.

- Taxa corporativă

 • Alocații de capital pentru imobilizări necorporale

Măsura prevede ca deducerile pentru indemnizațiile de capital pentru imobilizările necorporale și orice cheltuială aferentă dobânzilor vor fi limitate la 80% din venitul relevant rezultat din imobilizarea necorporală într-o perioadă contabilă. Detalii complete despre această măsură vor fi incluse în proiectul de lege privind finanțele.

 • Amortizarea accelerată pentru echipamentele eficiente din punct de vedere energetic

Măsura este destinată a stimula companiile să investească în echipamente eficiente din punct de vedere energetic. Ea urma să expire la sfârșitul anului 2017 și după o revizuire a Ministerului de Finanțe a fost prelungită până la sfârșitul anului 2020.

- Taxă de timbru

 • Modificarea ratei taxei de timbru asupra bunurilor nerezidențiale (proprietăți comerciale) de la 2% la 6%
 • Extinderea ratei reduse de 1% a taxei de timbru pentru consangvinitate (transferul proprietății fermelor în familie) va continua și în 2018.

- Creșterea contribuției angajatorului la taxa națională pentru formare profesională

Începând cu 1 ianuarie 2018, se va înregistra o majorare de 0,1% (de la 0,7% la 0,8%) a taxei plătibile de angajatori la Legea Fondului Național de Formare, pentru câștigurile salariale ale angajaților din clasele de muncă A și H.

Data publicării: 04/11/2017
BPCE Dublin

Taguri: Irlanda, stiri, macroeconomie.Bookmark and Share