Ştiri   Evoluţia comerţului exterior al Franţei în 2014

Comert exterior Franta

Evoluţia comerţului exterior al Franţei în 2014

În 2014, comerţul exterior al Franţei a însumat 928,39 mild. Euro, marcând o scădere de – 0,7% faţă de 2013. Este al doilea an consecutiv de scădere a comerţului exterior al Franţei.  

Exporturile franceze au marcat doar o uşoară ameliorare (+0,1%, după -1,2% în 2013), în ciuda unei evoluţii favorabile spre finalul anului. Avansul a fost generat mai ales de automobile (+4,6% faţă de -6,3% în 2013), industria chimică (+2,2% faţă de -3,1% în 2013) şi cea a construcţiei de maşini (+2,9% faţă de -3,8% în 2013). De asemenea, livrările industriei aeronautice (+2,5% faţă de 1,2% în 2013) şi cele ale produselor de lux, punctele forte ale specializării franceze, de regulă mai puţin afectate de schimbările conjuncturale au avut o evoluţie dinamică. În schimb, vânzările de produse agricole şi farmaceutice, care au fost motoarele creşterii din 2013 s-au diminuat: exporturile de produse agricole, în special cele de cereale au marcat o scădere accentuată (-10,5% faţă de +8,7% în 2013), atât datorită diferenţelor de curs, cât şi diminuării cantităţilor vândute, iar livrările de produse farmaceutice au marcat şi ele o reducere semnificativă (-4,9% faţă de +2,5% în 2013).

Tendinţa de diminuare a importurilor a continuat, marcând însă o redresare (-1,3 %, după -2,3 % în 2013), în special datorită scăderii achiziţiilor de produse energetice (-12,7%), afectate atât de reducerea preţului petrolului, cât şi de diminuarea cantităţilor importate. Exceptând factura energetică, achiziţiile de produse prelucrate marchează o revenire (+1,2%), după doi ani consecutivi de recul. Este mai ales cazul importurilor de produse textile şi confecţii (+7,1% faţă de + 3,7% în 2013), a celor de produse din piele (+8,2% faţă de +1,7% în 2013), ambele în creştere puternică mai ales pe relaţia China, precum şi a celor de produse farmaceutice (+4,9% faţă de –3,5% în 2013), în special din Belgia. În schimb, achiziţiile de produse agricole sunt în scădere (-1,3% faţă de +6,8% în 2013), în special cele de fructe.  

Reducerea cu 10,9 miliarde Euro a facturii energetice a permis diminuarea deficitului comercial, care a ajuns la -53,8 miliarde Euro în 2014, faţă de -60,8 miliarde în 2013. Diminuarea cu 6,6 miliarde de Euro a deficitului comercial al Franţei în 2014 s-a datorat în foarte mare măsură micşorării cu 10,9 miliarde Euro a facturii energetice, în timp ce deficitul industriei prelucrătoare s-a majorat cu 2 miliarde Euro, în special ca efect al degradării soldului industriei farmaceutice (-2,7 miliarde Euro).

În 2014, vânzările cu destinaţia ţărilor Uniunii Europene au marcat o redresare (+1,2%, faţă de -0,5% în 2013), în special cele către Spania, Marea Britanie şi Germania, unde  activitatea economică a fost mai susţinută. Exporturile au progresat şi pe destinaţia noilor ţări membre ale UE (NEM), dar au scăzut puternic pe relaţia Belgia. S-a menţinut tendinţa de scădere a exporturilor către ţările terţe din afara UE (-1,6%, faţă de -2,5%). Această tendinţă a afectat practic toate zonele, cu excepţia Asiei, unde livrările de produse ale industriei aeronautice au fost dinamice (+1,1% faţă de – 3,6% în 2013).

Importurile din ţările Uniunii Europene se menţin pe un trend descendent, dar într-o măsură mai mică decât în 2013 (-0,8%, faţă de -2,1%). Reducerea achiziţiilor din Marea Britanie, Spania şi Germania a fost atenuată de creşterea înregistrată pe relaţia NEM (+4,7% faţă de -0,5% în 2013) şi Belgia. Se menţine, în schimb, tendinţa descendentă a importurilor din ţările terţe (-1,9%, faţă de -2,4% în 2013), care este deosebit de puternică pe relaţia ţărilor europene din afara UE (-8,8% faţă de -1,2% în 2013), ca efect al reducerii aprovizionării cu produse petroliere din Norvegia, Rusia şi Kazahstan.

Achiziţiile provenind de pe continentul american şi cel african sunt şi ele în scădere. În schimb, importurile din Asia se relansează (+2% faţă de -4,1% în 2013), susţinute fiind de achiziţiile de produse textile şi confecţii din China şi India, în timp ce importurile din Orientul Apropiat şi Mijlociu (în special Arabia Saudită) înregistrează o creştere moderată.  

 

Data publicării: 14/02/2015
BPCE Paris

Taguri: Comert exterior Franta.Bookmark and Share