Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitaţie - Uşi

  •   -  
  • Sector   -   Articole diverse
  • Data publicării   -   14.11.2019

Achiziţie - Uşi – uşi de interior

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Uşi

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 216-529047

Număr de referinţă: 97.300/599-UBU/19

Obiectul licitaţiei

Uşi. Clasificare CPV 44221200, 44221210, 44221211, 44521110

Produsele licitate

Uşi – uşi de interior (1030 Wien, Schlachthausgasse 43/Viehmarktgasse 1, Universität Wien, Biologiezentrum St. Marx – Innentüren)

Numele firmei organizatoare

Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H.

Adresa

Adresă: Trabrennstraße 2c
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130
Cod poștal: 1020
Țară: Austria

Telefon

+43 50244-4021

Fax

+43 50244-4704

E-mail

michael.plank@big.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.big.at

Adresa principală: www.zt-hilei.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://big.vergabeportal.at/Detail/73447

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Denumire oficială: DI Andrea Hinterleitner–Sedlacek
Număr naţional de înregistrare: 9110005835758
Adresă: Invalidenstraße 3/12a
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
E-mail: office@zt-hilei.at
Telefon: +43 18774811
Fax: +43 18774854

Persoana de contact/funcţia

Ing. Mag. (FH) Michael Plank

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 16/12/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 16/12/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 16/12/2019

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitaţii -.

Bookmark and Share