Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitaţie - Paturi de spital

  • Tara   -   Austria
  • Sector   -   Mobilă
  • Data publicării   -   14.11.2019

Achiziţie - Paturi de spital – circa 500 buc

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Eisenstadt: Paturi de spital

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 220-539222

Obiectul licitaţiei

Paturi de spital. Clasificare CPV 33192120

Produsele licitate

Paturi de spital – circa 500 buc (Lieferung von Krankenbetten)

Numele firmei organizatoare

KRAGES Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H.

Adresa

Adresă: Josef Hyrtl Platz 4
Localitate: Eisenstadt
Cod NUTS: AT11
Cod poștal: 7000
Țară: Austria

Telefon

+43 579793060

Fax

 

E-mail

direktion@krages.at

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.krages.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://burgenland.vergabeportal.at/Detail/73762

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 17/12/2019

Ora locală: 12:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 17/12/2019

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitaţii - Mobilă.

Bookmark and Share