Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitatie - Hardware

  • Tara   -   Austria
  • Sector   -   Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
  • Data publicării   -   29.11.2019

Achizitie - Hardware pentru procesare de date

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Maşini de procesare a datelor (hardware)

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 231-565802

Număr de referinţă: 2019/38

Obiectul licitaţiei

Hardware pentru procesare de date. Clasificare CPV 30210000

Produsele licitate

Hardware pentru procesare de date (Pensionsversicherungsanstalt – Lieferung und Wartung von ThinClients inklusive Betriebssystem und Managementsoftware)

Numele firmei organizatoare

Pensionsversicherungsanstalt

Adresa

Localitate: Wien
Cod NUTS: AT
Cod poștal: 1021
Țară: Austria

Telefon

+43 50303

Fax

+43 5030325794

E-mail

ausschreibung@pensionsversicherung.at

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.pensionsversicherung.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://pensionsversicherung.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://pensionsversicherung.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=166

Persoana de contact/funcţia

Ausschreibungs- koordination

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 10/01/2020

Ora locală: 13:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 10/01/2020

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 10/01/2020

Ora locală: 13:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor.

Bookmark and Share