Licitaţii   Spania - Licitatie pentru servicii IT

Licitaţie deschisă penru atribuirea unui contract de servicii de intreţinere a resurselor logice de tehnologie a informaţiei

Denumirea licitatiei

Spania-Valencia: Servicii de intreţinere a resurselor logice de tehnologie a informaţiei

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2015/S 165-301754

Obiectul licitatiei

Contract de achiziţii publice de servicii prin procedura de licitaţie deschisă.

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile menţionate în continuare:

1. Criterii de evaluare automata, prin aplicarea unor formule - pondere 50%

2. Criterii a căror cuantificare depinde de o evaluare a calității si valorii ofertei - pondere 50%

Produsele licitate

Clasificare CPV  (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 72267100 - Servicii informatice și conexe

Clasificarea autoritatii contractante:
- Grupa V : servicii de Tehnologia Informației și Comunicații
- Subgrupa 2 : servicii de dezvoltare și întreținere a programelor de calculator

Valoare contract

Valoarea estimată: 496 320 EUR

Buget: 330.880,00 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

Departamentul de Sanatate al Comunitatii Valenciene

(Generalitat de la Comunitat Valenciana - Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública) 

Adresa

Calle Micer Masco, 31

46010 Valencia - SPANIA

Telefon

+34 963862849

Fax

+34 963862870

E-mail

-

Adresa paginii web

http://www.contratacion.gva.es

Persoana de contact/functia

Carolina Conesa Solaz / Responsabil licitatii

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

nu

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.), adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute gratuit la punctul de contact menționat anterior:

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat

Servicio de Aprovisonamiento y Contratación

 

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 156/2015

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente

5 octombrie 2015, ora 14:00

Termenul de depunere a ofertelor sau cererilor de participare(data si ora)

5 octombrie 2015, ora 14:00

Termenul de valabilitate a ofertelor

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 2 luni de la termenul limită de primire a ofertelor

Data si ora deschiderii ofertelor

13 octombrie 2015, ora 12:30

Termenul de finalizare a contractului

24 luni de la data atribuirii contractului

Data si ora deschiderii licitatiei

Procedura de deschidere a ofertelor va fi notificata prin fax

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in orice limbă oficială a UE.

Garantia de buna executie (Performance Bond)

5% din valoarea de adjudicare, fara TVA

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

 

Transport

Conform documentaţiei licitatiei

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, secretar economic

Tel:+34 935343494

Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrarii

2.09.2015

BPCE Barcelona


Taguri: OPORTUNITATI DE AFACERI, SPANIA, VALENCIA, licitatii internationale, industria de electronica si software, comunicatii (IT&C).Bookmark and Share