Licitaţii   Spania - Licitatie internatională achizitie hiploclorit de sodiu

Licitaţie deschisă pentru atribuirea unui contract pentru furnizarea de hiploclorit de sodiu pentru compania publica Canal de Isabel II Gestión, S.A. pentru diverse statii de purificare a apei potabile (ETAP).

Denumirea licitatiei

Achizitia de hiploclorit de sodiu

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile enunțate în caietul de sarcini.

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

11/2016

Obiectul licitatiei

Furnizarea de hiploclorit de sodiu în cisterne, containere și recipiente a căror greutate să nu depășească 35 kg.

 

Descriere loturi:

-         Lot 1: 75% din Totalul obiectului contractului (până la 8595 de tone. Ciste. / 810 T Cont. / 146 T Recip.).

Valoare estimata: 1.757.725 EUR (fără TVA)

 

-         Lot 2: 25% din Totalul obiectului contractului (până la 2865 de tone. ciste. / 270 T Cont. / 49 T Recip.).

Valoare estimata: 586.025 EUR (fără TVA)

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 24312220

Valoare contract

2.343.750,00 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
Área de Tratamiento Tajo-Alberche

Adresa

c/ Santa Engracia, 125

28003 Madrid - SPANIA

Telefon

+34 915451000-1613

Fax

-

E-mail

-

Adresa paginii web

www.canalgestion.es

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit, la punctul de contact mentionat.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

23 mai 2016, ora 14:00, la Subdirección de Contratación.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

4 luni (de la data primirii ofertelor)

Durata contractului sau termenul de finalizare

36 luni (de la atribuirea contractului)

Data si ora deschiderii ofertelor

15 iunie 2016, ora 9:30, in Salón de Actos, c/ Santa Engracia, 125, Edificio 1.

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniola.

Garantia de buna executie

Garantie definitiva: 5% (din pretul de adjudicare)

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Bonitate

Companie publica.

Date suplimentare

Ofertanții trebuie să prezinte ofertele în conformitate cu modelul de oferta economica prevăzut în anexa II la Caietul de sarcini - specificații administrative.
Este condiție indispensabilă ca fiecare licitator sa oferteze 3 modalitati de furnizare a lotului pentru care liciteaza; în oferta financiară trebuie să fie clar diferențiate prețurile unitare pentru fiecare dintre aceste modalități.
Sunt stabilite următoarele prețuri unitare maxime pentru fiecare dintre tipurile de produs furnizat: 175 EUR / tonă în cisterne/rezervoare, 250 EUR / T în containere și 350 EUR / T în recipiente.

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrării

12.04.2016

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, achizitii, produse chimice, Spania.Bookmark and Share