Licitaţii   Spania - Licitatie pentru achizitia de servicii informatice

Licitaţie deschisă pentru furnizarea, implementarea și punerea în funcțiune a platformei eGuvernare a orașului Paterna (Comunitatea autonoma Valencia)

Denumirea licitatiei

Achizitia de servicii informatice

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic avand in vedere criteriile enuntate in caietul de sarcini.

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

2.1.3.5.1. 6/16   

Obiectul licitatiei

Furnizarea, implementarea și punerea în funcțiune a platformei eGuvernare a orașului

 

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 48219300-9

Valoare contract

248.000 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

AYUNTAMIENTO DE PATERNA

(Primaria orasului Paterna)

Adresa

Plaza Ingeniero Castells, 1

46980 Paterna (Valencia) - SPANIA

Telefon

+34  961379648

Fax

+34  961379616

E-mail

informatica@ayto-paterna.es (informatii administrative)

contratacion@ayto-paterna.es (consultari tehnice)

Adresa paginii web

https://www.contratacion.gva.es/ WebContrataP/vistaPliegos.jsp?cache=1464099663415

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit, la punctul de contact mentionat

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

4 iulie 2016, ora 14:00

Durata contractului sau termenul de finalizare

12 luni (de la data adjudecarii contractului)

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

9 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

 

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă.

 

Garantia de buna executie

5% din valoarea de adjudicare a licitatiei (TVA exclus)

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Bonitate

Companie publica.

Date suplimentare

Ofertele se vor depune în atenția: Maria Teresa Modrego   Muñoz

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrării

24.05.2016

BPCE Barcelona
Bookmark and Share