Licitaţii   Spania - Licitatie pentru achizitia de servicii informatice și servicii conexe

Licitaţie deschisă pentru stabilirea unui acord-cadru (cu un nr. maxim de 3 operatori economici) pentru furnizarea de servicii de suport și de întreținere pentru Sistemul EDM (Engineering data management) al Fusion for Energy, bazat pe software-ul Dassault Systémes.

Denumirea licitatiei

Achizitia de servicii informatice și servicii conexe

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic avand in vedere criteriile enuntate in caietul de sarcini.

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

F4E-AMF-0711

Obiectul licitatiei

Furnizarea de servicii de programare şi de consultanţă software - Categoria de servicii nr 7

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 72200000

Valoare contract

400.000 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

The European Joint Undertaking for ITER and the development of Fusion Energy (‘Fusion for Energy’)

Adresa

c/Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Building B3,

08019 Barcelona - SPANIA

Telefon

+34  933201800

E-mail

tenders-adm@f4e.europa.eu

Adresa paginii web

http://fusionforenergy.europa.eu

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit, la punctul de contact mentionat

http://industryportal.f4e.org/IP_PAGES/ADM.aspx

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

4 iulie 2016, ora 17:00

Durata contractului sau termenul de finalizare

12 luni (de la data adjudecarii contractului), fiind posibile 3 reînnoiri, pe perioade succesive a cate 12 luni.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

9 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

 

Deschiderea ofertelor

12 iulie 2016, ora 11:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in orice limbă oficială a UE.

 

Garantia de buna executie

Nespecificat

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Bonitate

Companie publica.

Date suplimentare

- Ofertele se vor depune în atenția: Ms Dovile Kirkilaite

- Organismul competent pentru căile de atac:

General Court
Rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
LUXEMBURG
Telefon: +352 430301
Fax: +352 43032100

E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Adresă Internet: http://curia.europa.eu

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrării

17.05.2016

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, Spania, Barcelona, achizitii, servicii informatice, software, programare.Bookmark and Share