Licitaţii   Spania - Licitatie pentru achizitia de produse chimice (sulfaţi)

Licitaţie deschisă pentru atribuirea unui contract privind furnizarea de sulfat de aluminiu lichid catre Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Denumirea licitatiei

Achizitia de produse chimice - sulfaţi

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - Pondere 100%

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

2016/S 025-039853

Obiectul licitatiei

Furnizarea de sulfat de aluminiu lichid.

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 24313120

Valoare contract

2.145.000 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Departamento de Contratación

Adresa

San Vicente, 8, 4ª planta (Edificio Albia I)

48001 Bilbao - SPANIA

Telefon

+34 944873100

Fax

+34 944873110

E-mail

contratacion@consorciodeaguas.com

Adresa paginii web

http://www.consorciodeaguas.com

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute contra cost, la prețul: 0,05 EUR/pagina, de la: Landareprografía S.L - Centro Reprografico Integral
Alameda Mazarredo, nº 10
48001 Bilbao - SPANIA
E-mail:
digital@landareprografia.com

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

4 aprilie 2016, ora 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

3 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Durata contractului sau termenul de finalizare

24 luni (de la data atribuirii contractului)

Data si ora deschiderii ofertelor

Deschiderea ofertelor va avea loc în ședință publică și va fi notificată ofertanților.

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă sau euskera.

Garantia de buna executie

Garanție finală: 5% din suma de adjudicare, TVA exclus.

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Date suplimentare

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 2023

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrarii

10.02.2016

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, Spania, produse chimice.Bookmark and Share