Licitaţii   Spania - Licitatie achizitia de hrana pentru animale de companie/ domestice

Licitaţie deschisă pentru atribuirea unui acord-cadru pentru furnizarea de hrana pentru cainii apartinand Forței Logistice Operaționale a Ministerului Apărării.

Denumirea licitatiei

Achizitia de hrana pentru animale de companie/ domestice

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile enunțate în continuare:
1. Prețurile unitare per kg de produs de furnizare oferit care face obiectul contractului - pondere 65%
2. Caracteristicile nutriționale, metabolice și calitatea produselor - pondere 25%
3. Termenul de livrare oferit - pondere 10%

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

2042916000600

Obiectul licitatiei

Aprovizionare cu produse de alimentatie completa și echilibrata pentru câini.

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 15713000

Valoare contract

230.280,01 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

Ministerio de Defensa – Jefatura de Asuntos Económicos, Fuerza Logística Operativa

(Ministerul Apărării - Forța Logistica Operaționala)

Adresa

Plaza de las Atochas, nº 14

15001 A Coruña - SPANIA

Telefon

+34 981124432

Fax

+34 981124482

E-mail

jaeflocontratacion@mde.es

Adresa paginii web

http://www.contrataciondelestado.es/wps/portal

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit, la punctul de contact mentionat, de la Unitatea pentru achiziții publice.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

4 mai 2016, ora 12:00 

Durata contractului sau termenul de finalizare

Inceput la 16.5.2016, executie pana la 31.12.2016

 

Data si ora deschiderii ofertelor

20 mai 2016, ora 10:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă.

Garantia de buna executie

5% din valoarea de adjudicare (TVA exclus)

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Bonitate

Organism public, cod fiscal: S-1500066-D.

Date suplimentare

Contractul poate fi reinoit pentru o perioada succesiva de 6 luni.

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrarii

22.03.2016

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, alimentatie, animale, Spania.Bookmark and Share