Licitaţii   Serbia Transformatoare

Serbia Achizitie transformatoare

Denumire licitaţie

Achiziţie  transformatoare   

Număr/cod licitaţie

118 10 0

Obiectul licitaţiei

Achiziţie  transformatoare   

Produsele licitate

Transformatoare

- Lotul 1: autotransformatoare 300 MVA 400/110 kV- 3 buc

- Lotul 2: Transformator de putere 220/35 kV 31.5 MVA

- Lotul 3: Transformatoare de putere: 1 buc 63 MVA 110/35 kV,

                                                            3 buc 31.5 MVA 110/35 kV

Numele organizatorului

JP "Elektromreža Srbije"

Adresa

11000 Beograd, Kneza Miloša 11

Telefon

+381 11 33 30 689 

Fax

+381 11 32 42 414

E-mail

Nu se mentioneaza

Adresa paginii web

www.ems.rs

Persoana de contact/funcţia

Stevan Bucek

Garanţia bancară de participare la licitaţie (Tender Bond)

Nu se mentioneaza

Documentele licitaţiei (caiet de sarcini etc., adresa de unde se poate obţine, preţul de achiziţie)

Documentele licitaţiei se obţin de la organizator

Pret: 11800  dinari

Oferta se va trimite în plic sigilat, pe adresa organizatorului, conform documentelor licitaţiei, cu menţiunea: Ponuda za javnu nabavku broj 118 10 0 - Nabavka transformatora Partije ___ (nr. lotului/loturilor ) – NE OTVARATI.

Termenul de valabilitate a ofertelor

Conform documentelor licitatiei

Termenul de depunere a ofertelor (data şi ora)

26.08.2010 – ora 09:00

Data şi ora deschiderii licitaţiei

26.08.2010 ora 09:30

Condiţii tehnice specifice (certificări, standarde)

Conform documentelor licitatiei

 

Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală etc.)

Impreuna cu oferta se va trimite dovada ca sunt indeplinite  prevederile art 44 si  45 din Legea Achizitiilor Publice (“Sluzbeni glasnik RS” broj 116/08).

Garanţia de bună execuţie (Performance Bond)

Nu se mentioneaza

Experienţa necesară

Conform documentelor licitatiei

Ofertantul trebuie sa fi realizat, cel puţin în unul din ultimii ani, venituri de minim 2 ori mai mari decât valoarea ofertei, să nu fi înregistrat pierderi şi să aiba resursele financiare şi capacitătile tehnice şi umane necesare

Condiţii de plată

Nu se specifica

Transport

Nu se specifica

Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE

BPCE Belgrad, Republica Serbia

Adresa: Uzicka 10, 11040 Belgrad

Persoana de contact : Ralu Catalina Cereceanu, consilier economic

Tel: +381 11 367 57 78

Fax: +381 11 367 57 71

E-mail: ralu.cereceanu@romania.org.rs; ralu.cereceanu@gmail.com

 

BPCE Belgrad


Taguri: Serbia, Licitatie - Electrotehnice, electronice si automatizari industriale.Bookmark and Share