Licitaţii   Serbia Incaltaminte de protectie

Serbia Licitatie achizitie Incaltaminte de protectie

 

Serbia- Licitatie – Achizitie Incaltaminte de protectie

Denumire licitaţie

Achizitie Incaltaminte de protectie

Număr/cod licitaţie

JN broj 08/10

Obiectul licitaţiei

Achizitie Incaltaminte de protectie

Produsele licitate

Incaltaminte de protectie

Numele organizatorului

Elektroprivreda Srbije Privredno Društvo za Distribuciju Električne Energije
„Jugoistok” doo

Adresa

18 000 Niš,  Bulevar  dr Zorana Đinđića  46 a, Serbia

Telefon

+381 18 518 544

Fax

+381 18 518-544 

E-mail

Nu se mentioneaza

Adresa paginii web

Nu se mentioneaza

Persoana de contact/funcţia

Dragan Jokić, jurist 

Garanţia bancară de participare la licitaţie (Tender Bond)

Nu se mentioneaza

Documentele licitaţiei (caiet de sarcini etc., adresa de unde se poate obţine, preţul de achiziţie)

Documentele se obtin de la organizator

Pret :   3000 dinari

 

Termenul de valabilitate a ofertelor

 

Termenul de depunere a ofertelor (data şi ora)

07.07.2010, ora  12:00

Oferta se va trimite in plic sigilat pe adresa:  : „EPS PD „JUGOISTOK“ D.O.O.  Bul. dr Zorana Đinđića  br. 46a  - 18000 Niš, Serbia“  

Pe plic se va face mentiunea''NE OTVARATI – Ponuda za JN br. 08/10»,   

Pe spatele plicului se vor indica numele, adresa si telefonul  ofertantului

Data şi ora deschiderii licitaţiei

07.07.2010, ora  12:30

Condiţii tehnice specifice (certificări, standarde)

Conform documentelor licitatiei

Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală etc.)

Impreuna cu oferta se va trimite dovada ca sunt indeplinite  prevederile art 44 si  45 din Legea Achizitiilor Publice (“Sluzbeni glasnik RS” broj 116/08).

Garanţia de bună execuţie (Performance Bond)

Ofertantul selectat va depune, la semnarea contractului 1 bilet la ordin in alb, andosat de banca,  garantie de buna executie si 1 bilet la ordin in alb, andosat de banca, pentru remedierea defectelor in perioada de garantie

Experienţa necesară

Conform documentelor licitatiei

Condiţii de plată

Nu se specifica

Transport

Nu se specifica

Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE

BPCE Belgrad, Republica Serbia

Adresa: Uzicka 10, 11040 Belgrad

Persoana de contact : Ralu Catalina Cereceanu, consilier economic

Tel: +381 11 367 57 78

Fax: +381 11 367 57 71

E-mail: ralu.cereceanu@romania.org.rs; ralu.cereceanu@gmail.com

 

BPCE Belgrad


Taguri: Serbia Licitatie Incaltaminte de protectie.Bookmark and Share