Licitaţii   Serbia Cabluri

Licitatie achizitie cabluri

Denumire licitaţie

Achiziţie  cabluri  

Număr/cod licitaţie

78/2010

Obiectul licitaţiei

Achiziţie  cabluri  

Produsele licitate

Cabluri  

Numele organizatorului

JKP „Beograd-put” (companie de drumuri)

Adresa

Nušićeva 21, 11000 Beograd, Serbia

Telefon

+381 11/ 2071-609

Fax

Nu se mentioneaza

E-mail

Nu se mentioneaza

Adresa paginii web

www.beogradput.com  

Persoana de contact/funcţia

Goran Milosavljević

Garanţia bancară de participare la licitaţie (Tender Bond)

Nu se mentioneaza

Documentele licitaţiei (caiet de sarcini etc., adresa de unde se poate obţine, preţul de achiziţie)

Documentele licitaţiei se obţin de la organizator

Pret: 2000  dinari

Oferta se va trimite în plic sigilat, pe adresa organizatorului, conform documentelor licitaţiei, cu menţiunea: „Ponuda: Kablovi (šifra 78/2010) – ne otvarati”.

Pe spatele plicului se vor mentiona numele ofertantului, adresa si numarul de telefon

Termenul de valabilitate a ofertelor

90 de zile de la data deschiderii ofertelor 

Termenul de depunere a ofertelor (data şi ora)

26.08.2010 – ora 12:00

Data şi ora deschiderii licitaţiei

26.08.2010 ora 13:00

Condiţii tehnice specifice (certificări, standarde)

Conform documentelor licitatiei

 

Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală etc.)

Impreuna cu oferta se va trimite dovada ca sunt indeplinite  prevederile art 44 si  45 din Legea Achizitiilor Publice (“Sluzbeni glasnik RS” broj 116/08).

Garanţia de bună execuţie (Performance Bond)

Nu se mentioneaza

Experienţa necesară

Conform documentelor licitatiei

Ofertantul trebuie sa fi realizat, cel puţin în unul din ultimii ani, venituri de minim 2 ori mai mari decât valoarea ofertei, să nu fi înregistrat pierderi şi să aiba resursele financiare şi capacitătile tehnice şi umane necesare

Condiţii de plată

Nu se specifica

Transport

Nu se specifica

Relaţii suplimentare şi sprijin BPCE

BPCE Belgrad, Republica Serbia

Adresa: Uzicka 10, 11040 Belgrad

Persoana de contact : Ralu Catalina Cereceanu, consilier economic

Tel: +381 11 367 57 78

Fax: +381 11 367 57 71

E-mail: ralu.cereceanu@romania.org.rs; ralu.cereceanu@gmail.com

 

BPCE Belgrad


Taguri: Serbia Licitatie, Electrotehnice, electronice si automatizari industriale.Bookmark and Share