Licitaţii   Portugalia - servicii software

Servicii de dezvoltare de software specific industriei 2009/S 24-034933

Lisabona: Servicii de dezvoltare de software specific industriei 2009/S 24-034933

ANUNT DE PARTICIPARE – UTILITATI Servicii

Comunitati europene – Sectorul apei, energiei, transportului si telecomunicatiilor – Licitatie restrânsa 05/02/2009 S24

P-Lisabona: Servicii de dezvoltare de software specific industriei 2009/S 24-034933

ANUNT DE PARTICIPARE – UTILITATI Servicii

SECTIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTÃ

I.1) DENUMIRE, ADRESÃ SI PUNCT(E) DE CONTACT:

CTT - Correios de Portugal SA, Rua São José, 20, Destinatar: Direcção de Compras e Serviços Gerais (CSG),

P-1166-001 Lisboa. Tel. +351 2131111991. E-mail: consultas_fornecedores@ctt.pt. Fax +351 2131111944.

Adresa (adrese) Internet:

Adresa sediului principal al entitatii contractante: www.ctt.pt.

Alte informatii pot fi obtinute la: CTT - Correios de Portugal SA, Av. Casal Ribeiro, 28 6º, Destinatar: Sourcing & Negociação, P-1049-052 Lisboa. Tel. +351 213111991.

E-mail: consultas_fornecedores@ctt.pt.

Fax +351 213111944. URL: www.ctt.pt.

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele referitoare la un sistem de

achizitie dinamic) pot fi obtinute la: CTT - Correios de Portugal SA, Av. Casal Ribeiro, 28 6º, Destinatar: Sourcing & Negociação, P-1049-052 Lisboa. Tel. +351 213111991. E-mail:
consultas_fornecedores@ctt.pt.

Fax +351 213111944. URL: www.ctt.pt.

Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: CTT - Correios de Portugal SA, Av. Casal

Ribeiro, 28 6º, Destinatar: Sourcing & Negociação, P-1049-052 Lisboa. Tel. +351 213111991.
E-mail:
consultas_fornecedores@ctt.pt. Fax +351 213111944. URL: www.ctt.pt.

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziþiile publice): 72212100.

Descriere: Servicii de dezvoltare de software specific industriei.

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare:

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente:
5.3.2009.

IV.3.4) Termen limita pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare: 5.3.2009.

IV.3.5) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: Portugheza.

DCE


Taguri: Portugalia, dezvoltare software.Bookmark and Share