Licitaţii   Portugalia - mese, dulapuri, birouri si biblioteci

Mese, dulapuri, birouri si biblioteci

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Municipio do Funchal, Praça do Municipio, Contact: Departamento de Administração Geral, P-9004-512
Funchal. Tel. +351 291211000. E-mail:
dcn@cm-funchal.pt. Fax +351 291226343.
Alte informatii pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si
sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.
Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.
II.1)
DESCRIERE
II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 39120000.
Descriere:  Mese, dulapuri, birouri si biblioteci.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului descriptiv:
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:  26.6.2009 - 17:00.
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare:  Portugheza.

BPCE - Lisabona


Taguri: Portugalia, mese, dulapuri, birouri si biblioteci.Bookmark and Share