Licitaţii   Portugalia - garduri de siguranta

Garduri de siguranta

P-Porto: Garduri de siguranta 2009/S 44-064086

ANUNT DE PARTICIPARE

Produse

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, EM, Rua Monte dos Burgos, nº12, Contact:

228339300, Destinatar: Júri do Porcedimento, P-4250-309 Porto. Tel. +351 228339300. E-mail: geral@cmpem.

pt. Fax +351 228339310.

Adresa (adrese) Internet:

Adresa sediului principal al autoritatii contractante: geral@cmp-em.pt.

Alte informatii pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si

sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.

Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.

II.1) DESCRIERE

II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 34928310.

Descriere: Garduri de siguranta.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului

descriptiv:

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 13.04.2009 - 17:00.

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: Portugheza.

BPCE - Lisabona


Taguri: Portugalia, licitatii.Bookmark and Share