Licitaţii   Portugalia - containere pentru deseuri

Containere pentru deseuri

P-Lisabona: Containere pentru deseuri  2009/S 43-062713

ANUNT DE PARTICIPARE

Produse

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Câmara Municipal de Lisboa, Rua da Boavista, nº9, Contact: Direcção Municipal de Ambiente Urbano -

Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, P-1200-066 Lisboa. Tel. +351 213253300. E-mail: dhurs@cm-lisboa.pt.

Alte informatii pot fi obtinute la: Câmara Municipal de Lisboa - Direcção Municipal dos Serviços Centrais

- Divisão de Aprovisionamentos, Campo Grande, nº25, 2º piso, Bloco A, Destinatar: Júri do Concurso,

P-1749-099 Lisboa. Tel. +351 217988183. Fax +351 217988045.

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si

sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Câmara Municipal de Lisboa - Direcção Municipal dos

Serviços Centrais - Divisão de Informação e Atendimento, Campo Grande, nº25, piso 0, Bloco E, P-1749-099

Lisboa. Tel. +351 217988183. Fax +351 217988045.

Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Câmara Municipal de Lisboa - Direcção Municipal

dos Serviços Centrais - Divisão de Informação e Atendimento, Campo Grande, nº25, piso 0, Bloco E,

P-1749-099 Lisboa. Tel. +351 217988183. Fax +351 217988045.

II.1) DESCRIERE

II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 44613800.

Descriere: Containere pentru deseuri.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului descriptiv:

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2009 - 20:00.

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 20.04.2009 - 16:00.

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare:

Portugheza.

 

BPCE - Lisabona


Taguri: Portugalia, containere.Bookmark and Share