Licitaţii   Portugalia - constructii

Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale 2009/S 26-037456

P-Guimarães: Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale 2009/S 26-037456

ANUNT DE PARTICIPARE

Lucrari

Comunitati europene – Contracte de lucrari – Licitatie deschisa 1/1 07/02/2009 S26

P-Guimarães: Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale 2009/S 26-037456

ANUNT DE PARTICIPARE

Lucrari

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Águas do Ave, S.A., Edifício D. Afonso Henriques Avenida de S. Gonçalo, nº682, P-4810-525 Guimarães.
Tel.+351 253520770. E-mail:
geral@aguasdoave.pt. Fax +351 253520779.

Adresa (adrese) Internet:

Adresa sediului principal al autoritatii contractante: www.aguasdoave.pt.

Alte informatii pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si

sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.

Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior.

II.1) DESCRIERE

II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizitiile publice): 45232411, 45112500.

Descriere: Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale.

Lucrari de terasament.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare sau a documentului descriptiv:

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.3.2009 - 18:00.

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 01.04.2009 - 18:00.

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: Portugheza.

DCE


Taguri: Portugalia, constructii canalizare.Bookmark and Share