Licitaţii   Licitatie pentru achizitie mobilier de birou - Spania

Licitaţie deschisă pentru încheierea unui acord-cadru (cu un maxim de 3 operatori economici) pe o durata de 2 ani privind furnizarea de mobilier de birou si scaune pentru Diputación de Valencia. Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitaţia de prezentare a ofertei sau de participare la negociere.

Denumirea licitatiei

Spania-Valencia: Mobilier de birou

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2015/S 195-353259

Obiectul licitatiei

Furnizarea de mobilier operativ (piese de mobilier de birou si scaune) pentru autoritatea locala din Comunitatea Valenciana.

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 39130000, 39112000

Valoare contract

Valoare estimata fara TVA: 409 500 EUR,

Valoare: 495.495 EUR, TVA inclus

Numele firmei organizatoare

Diputación de Valencia  

Adresa

Plaza de Manises, n º4
46003 Valencia (SPANIA)

Telefon

+34 963882596

Fax

+34 963882529

E-mail

contrata@dival.es

Adresa paginii web

www.dival.es

Persoana de contact/functia

Ana Mª Comes Perelló / Responsabil unitate achizitii

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

-

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute in mod gratuit

la Diputación Provincial de Valencia (Servicio de Contratación y Suministros)
Plaza Manises, nº 3 bajo 46003 Valencia (SPANIA)
Telefon: +34 963882596
E-mail:
contrata@dival.es
Fax: +34 963882529
Adresă Internet:
http://www.dival.es

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 211/2015/ac

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente

16 noiembrie 2015

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

17 noiembrie 2015., ora 13:00, trimise la: Registro General
c/ Serranos, nº 2 46003 Valencia (SPANIA)
În atenția: Fernando Soler
Telefon: +34 963882630
Fax: +34 963882577
Adresă Internet:
http://www.dival.es

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

2 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Durata contractului sau termenul de finalizare

24 luni de la data atribuirii contractului

Data si ora deschiderii licitatiei

19 noiembrie 2015, ora 9:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Contractul este împărțit în loturi, dupa cum urmeaza:

  • Lot nr: 1 Denumire: Mobilier de birou.

Clasificare CPV : 39130000

Valoarea estimată fără TVA: 120 000 EUR

  • Lot nr: 2 Denumire: Scaune.

Clasificare CPV: 39112000

Valoarea estimată fără TVA: 75 000 EUR

Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniola sau valenciana.

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Garanție finală de 5% din suma de adjudicare, TVA exclus.

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Plata se va face incepand cu data primirii bunurilor, pe baza facturii/ facturilor realizate în mod corespunzător, și după aprobarea de către autoritatea contractantă.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, secretar economic

Tel:+34 935343494

Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrarii

13.10.2015

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, achizitii, mobilier, Spania.Bookmark and Share