Licitaţii   Ghana - furnizarea si instalarea de linii de inalta, medie si joasa tensiune

Furnizarea si instalarea de linii de inalta, medie si joasa tensiune, stalpi substatii si sisteme de conectare cu contoare electrice

BPCE ACCRA/GHANA

Adresa: No.13, Orphan Crescent, North Labone

Telefon: 00 233 21 768664

Fax: 00 233 21 76 86 64

E-mail: romco.accra@yahoo.com

Persoana de contact: Mircea Boncu – Consilier Economic

 

Numele firmei organizatoare:ELECTRICITY COMPANY OF GHANA

 

Denumire licitatie: Furnizarea si instalarea de linii de inalta, medie si joasa tensiune, stalpi substatii si sisteme de conectare cu contoare electrice.

 

Supply & installation upgrade of 33kV, 11 kV and LV Distribution networks intensification- Grater Accra, Eastern & Volta Regions

IFB no. GEDAP(IDA)C1A-2/09

Adresa: The Project Manager, GEDAP Access Component, Electricity Company of Ghana Ltd., Third Floor, Room 302; Project Office (Ring Road West), P.O. Box AN5278, Accra North  - Ghana

Telefon: 00 233 21 232 777;

Fax: 00 233 21 234041

E-mail: gedap@ecggh.com

Internet: -

Persoana de contact: Mr. A. OBENG

Obiectul licitatiei:

Livrarea  furniturii, executarea lucrarilor, testarea si punerea in functiune a unor linii electrice si a unor echipamente auxiliare.

Termenul de executare a lucrarilor: 18 luni;

 

Produsele licitate (denumire produs, cantitate, mod de ambalare)*:

 

1)       O linie electrica de 33KV cu o lungime de 61 cct km;

2)       O linie electrica de 11 KV cu o lungime de 20 cct km;

3)       O linie electrica  de joasa tensiune (LV ABC) cu o lungime de 510 cct km;

4)       380 de stalpi pentru substatii de distributie de 33 kV si 11 kV/LV

5)       10 550 sisteme de conectare prevazute cu contoare electronice.

 

     Pentru liniile electrice se vor folosi, alternativ: stalpi tubulari din  otel si stalpi  din lemn. 

 

Certificate de calitate a produselor*:

Conditiile contractului (legislatia locala)- conform caietului de sarcini

Transport (conditii de livrare) -  in sarcina executantului

Conditii de plata : conform conditiilor stipulate in caietul de sarcini

Experienta: Firmele care vor sa participe la licitatie trebuie sa prezinte organizatorului urmatoarele documente: copii ale documentelor de infiintare care sa contina data si locul infiintarii; o scrisoare de prezentare a experientei in domeniu si o lista  a lucrarilor executate  in ultimii 5 ani, lista a  lucrarilor  pe care ofertantul  le executa in prezent ; calificarea si experienta personalului  care va executa lucrarile, propuneri de sub-contracte  care depasesc 10% din pretul de oferta- pe fiecare categorie ; bilantul financiar pe ultimii 3 ani  etc.

Garantia bancara de participare la licitatie (Bid Security): 140 000 dolari SUA;

Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond): Conform caiet de sarcini

Documentele licitatiei (caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut,cost caiet sarcini): Cost caiet de sarcini – 250 dolari si poate fi obtinut de la Electricity Company of Ghana, Etajul 3, camera 302 – Project Office – Ring Road West, Accra North-Ghana;

Termenul de valabilitate a ofertelor: confor caietului  de sarcini

Termenul de depunere a ofertelor (data si ora): 21 August, 2009, ora 10,00 a.m.

Ofertele trebuiesc depuse la:, Central Tender Commitee, The Chairman,  Electricity Company of Ghana Limited, Head Office (Electro Volta House), 5th Floor, Room 501, Accra.

Data si ora deschiderii licitatiei: 21 august, 2009 – ora 10,00 a.m.

 

BPCE - Accra


Taguri: Ghana, licitatie, linii de tensiune, cooperare.Bookmark and Share