Licitaţii   Ghana - furnizarea si instalarea de linii de inalta, medie si joasa tensiune

Furnizarea si instalarea de linii de inalta, medie si joasa tensiune

BPCE ACCRA/GHANA

Adresa: No.13, Orphan Crescent, North Labone

Telefon: 00 233 21 768664

Fax: 00 233 21 76 86 64

E-mail: romco.accra@yahoo.com

Persoana de contact: Mircea Boncu – Consilier Economic

 

Numele firmei organizatoare:ELECTRICITY COMPANY OF GHANA

 

Denumire licitatie: Furnizarea si instalarea de linii de inalta, medie si joasa tensiune

Supply & installation of HV and LV distribution Network; IFB no. BID no. GEDAP(ACGF) C2B- 4/09.

Lucrarile constau in extinderea retelelor de 33 KV; 11 KV si a liniilor de joasa tensiune.

Adresa: The Project Manager, GEDAP Access Component, Electricity Company of Ghana Ltd., Third Floor, Room 302; Project Office (Ring Road West), P.O.Box AN5278, Accra North  - Ghana

Telefon: 00 233 21 232 777;

Fax: 00 233 21 234041

E-mail: gedap@ecggh.com

Internet: -

Persoana de contact: Mr. A. OBENG

Obiectul licitatiei:

Livrarea  furniturii, executarea lucrarilor, testarea si punerea in functiune a unor linii electrice si a unor echipamente auxiliare.

Termenul de executare a lucrarilor: 18 luni;

 

Produsele licitate (denumire produs, cantitate, mod de ambalare)*:

 

1)       O linie electrica de 33KV cu o lungime de 162 km;

2)       O linie electrica de 11 KV cu o lungime de 84 km;

3)       O linie electrica  de joasa tensiune (LV ABC) cu o lungime de 262 km;

4)       Un numar de 283 de stalpi pentru substatii de distributie;

5)       12 600 sisteme de conectare prevazute cu contoare electronice.

 

     Pentru liniile electrice se vor folosi, alternativ: stalpi tubulari din  otel si stalpi  din lemn. 

 

Certificate de calitate a produselor*:

Conditiile contractului (legislatia locala)- conform caietului de sarcini

Transport (conditii de livrare) in sarcina executantului

Conditii de plata : conform conditiilor stipulate in caietul de sarcini

Experienta: Firmele care vor sa participe la licitatie trebuie sa prezinte organizatorului urmatoarelee documente: copii ale documentelor de infiintare care sa contina data si locul infiintarii; o scrisoare de prezentare a experientei in domeniu, a lucrarilor executate a in ultimii 5 ani si lucrarile  pe care le executa in prezent; calificarea si experienta personalului  care va executa lucrarile, propuneri de sub-contracte  care depasesc 10% din pretul de oferta- pe fiecare categorie; raport privind situatia financiara a firmei care participa la licitatie,  etc.

Garantia bancara de participare la licitatie (Bid Security): 150 000 dolari SUA;

Garantia de buna desfasurare a contractului (Performance Bond): Conform caiet de sarcini

Documentele licitatiei (caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obtinut,cost caiet sarcini): Cost caiet de sarcini – 250 dolari si poate fi obtinut de la Electricity Company of Ghana, Etajul 3, camera 302 – Project Office – Ring Road West, Accra North-Ghana.;

Termenul de valabilitate a ofertelor: confor caietului  de sarcini

Termenul de depunere a ofertelor (data si ora): 7 August, 2009, ora 10,00 a.m.

Data si ora deschiderii licitatiei: 7 august, 2009 – ora 10,00 a.m.

BPCE - Accra


Taguri: Ghana, licitatie, linii de tensiune, cooperare.Bookmark and Share