Licitaţii   Elvetia, licitatie construcții

Construirea unei școli

Denumirea licitaţiei

Servicii de execuție lucrări construcții

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

ID 122838/ nr. 855273/06.03.2015

Obiectul licitaţiei

Contract de servicii în domeniul construcțiilor, prin procedura de licitație deschisă.

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă dpdv al costului, în ceea ce privește criteriile menționate în Caietul de sarcini.

Produsele licitate

CPV: 45000000

Lucrări de construcții – construirea unei școli

Numele firmei organizatoare

Departamentul de Transport, Echipamente și Servicii de Construcții, Monumente și Arheologie, Cantonul Valais

Adresa

Rue des Creusets 5

1950 Sion, Switzerland

Telefon

+41 27 606 33 00

Fax

+41 27 606 33 04

E-mail

 -

Adresa paginii web

www.simap.ch

Persoana de contact/funcţia

Ph. Jordan, Place du midi 18, 1950  Sion,  Suisse

Garanţia bancara de participare la licitaţie

 (Tender Bond)

Conform Caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde

se poate obţine, preţul achiziţiei)

Caietul de sarcini și documentele licitației pot fi obținute gratuit pe www.simap.ch, după înregistrare. Limba Caietului de sarcini : franceză

Termenul de valabilitate a ofertelor

6 luni de la termenul limită de primire a ofertelor

Termenul de depunere a ofertelor
(data și ora)

17.04.2015, ora: 14:00

Data și ora deschiderii licitaţiei

21.04.2015, ora: 14:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conform Caietului de sarcini;

Ofertele se redactează în lb. franceză;

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Conform Caietului de sarcini

Garanţia de bună execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Nu se specifică

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare și sprijin la BPCE

BPCE Berna

Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Bern

t: +41313523546

f: +41313518228

m:+41799403580

economic@roamb.ch

persoana de contact: Daniela Andrei

BPCE Berna


Taguri: Elvetia, licitatii, lucrari de constructii.Bookmark and Share