Licitaţii   Elvetia, licitatie, analizoare

Achizitie analizoare

Denumirea licitaţiei

Achiziție aparate de analiză

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

ID 122408/Nr. 853967/09.02.2015

Obiectul licitaţiei

Contract de achiziții publice aparate de analiză prin procedură de licitație deschisă.

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă dpdv economic, în ceea ce privește criteriile menționate în Caietul de sarcini.

Produsele licitate

CPV: 38432000 – Analizoare

Numele firmei organizatoare

Laboratorul Federal pentru Testarea Materialelor și Cercetare, EMPA

Adresa

Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Switzerland

Telefon

+4158 765 60 95

Fax

nespecificat

E-mail

 rolf.kaufmann@empa.ch

Adresa paginii web

 www.empa.ch

Persoana de contact/funcţia

 Rolf Kaufmann/nespecificat

Garanţia bancara de participare la licitaţie

 (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde

se poate obţine, preţul achiziţiei)

Caietul de sarcini și documentele licitației pot fi obținute gratuit, prin solicitare, la adresa Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Switzerland, e-mail: rolf.kaufmann@empa.ch.  

Limba Caietului de sarcini : germană

Termenul de valabilitate a ofertelor

6 luni de la termenul limită de trimitere a ofertelor

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

15/04/2015 Ora: 15:00

Data si ora deschiderii licitaţiei

15/04/2015

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conform Caietului de sarcini ;

Ofertele se redactează în lb germană sau engleză ;

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Conform Caietului de sarcini

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

30 zile

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Berna

Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Bern

t: +41313523546

f: +41313518228

m:+41799403580

economic@roamb.ch

persoana de contact: Daniela Andrei

 

BPCE Berna


Taguri: Elvetia, licitatii, electrotehnice, electronice si automatizari.Bookmark and Share