FAQ   Intrebari frecvente

Care sunt conditiile pentru ca o firma sa participe in cadrul pavilionului national?

La actiunile organizate in cadrul acestui program de promovare pot participa in limita locurilor disponibile firmele care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • sunt înregistraţi conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
  • nu au beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, de ajutor de minimis, care să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro;
  • nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege;
  • la data depunerii cererii de înscriere pentru participare la târgul internaţional să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale;
  • au în obiectul de activitate operaţiuni de export;
  • nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
  • produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată;
  • au rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;
  • numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.

Tags: targuri, expozitii.


Bookmark and Share